HITA/小爱的妈/清弄…《少年中国》[FLAC/MP3-320K]

(729声工场)

少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立!

 

(HITA、小爱的妈)

怒海如沸,搏云击月,

我举火向雪原,长庚星不肯灭。

 

(清弄、许多葵)

鸡唱黄河,霜冻未解,

我回身一抱拳,朝故乡道个别。

 

(橙翼、陈鹏杰)

听悲笳画角吹过万里风,

卷过旌旗重,待我拉开这张弓,

 

(奇然、阿册)

问满城铁甲谁取天骄种,

谁敢缚苍龙,造就不世出英雄。

 

(萧忆情、排骨教主)

时龙战于野,其血玄黄,奔雷摇北斗,

便拍马飞渡,击楫中流,恭迎我神州,

 

(萧忆情、排骨教主、HITA、爱妈、清弄、许多葵、橙翼、陈鹏杰、奇然、阿册)

教百川参拜,关河俯首,热土长留,

莫等到,廉颇老,再为江山寿!

 

(慕斯小乖、五年、孙翔)

高歌酹酒,来者相候,

唤我今日,长缨在手。

 

(绯村柯北、上古)

故国登临,不及领略,

我匆匆歃过血,旧风景未忘却,

 

(银临、不才)

乾坤万卷,胸中醒觉,

我投笔换戎装,向烽火赴个约。

 

(小千、阿杰)

听悲笳画角吹过万里风,

卷过旌旗重,待我拉开这张弓,

 

(蛙蛙、贰婶)

问满城铁甲谁取天骄种,

谁敢缚苍龙,造就不世出英雄。

 

(音频怪物、李常超)

时龙战于野,其血玄黄,奔雷摇北斗,

便拍马飞渡,击楫中流,恭迎我神州,

 

(音频怪物、李常超、绯村柯北、上古、银临、不才、小千、阿杰、蛙蛙、贰婶)

教百川参拜,关河俯首,热土长留,

莫等到,廉颇老,再为江山寿!

 

(全员)

时大争之世,鹿鼎春秋,会猎于诸侯,

便九天揽月,五洋擒蛟,庇佑我神州,

教尘寰不老,初心不灭,长锋不朽,

莫等到,古人云,白我少年头。

 

(猫饭、灰老板)

高歌酹酒,来者相候,

唤我今日,长缨在手。

百度网盘

https://pan.baidu.com/s/1h6eCcnEa1pXPI9nD6Q5Nhw

提取码

此内容查看价格为1金币,VIP免费,请先

备用高速

此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP

您可能还喜欢...

发表评论